KAKO PLATITI PARKING?

Korisnik može platiti komunalnu uslugu parkiranja na sledeći način:
PLAĆANJE
SMS-om

Pošaljite SMS poruku sa oznakom i brojem registarske tablice automobila, bez razmaka i drugih specijalnih znakova (npr. PVAA111) na broj 14504.

KUPOVINOM PARKING KARTE

Parking kartu možete kupiti kod kontrolora odnosno na prodajnom mjestu.

PLAĆANJE NA PARKOMATU

Parkomat koji se nalazi u ulici Kralja Petra možete koristiti da biste platili parking kartu na Parkiralištima sa rampama.

PLAĆANJE NA NAPLATNOJ RAMPI

Na Parkiralištima sa rampama se automatizovanim sistemom rampi vrši kontrola parkiranja, a naplata vrši prilikom napuštanja parkinga.

CJENOVNIK USLUGA ZA JAVNA I POSEBNA PARKIRALISTA, I GARAŽU

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA MJESEČNI UGOVOR

- ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRETPLATNE KARTE
- KOPIJU SAOBRAĆAJNE DOZVOLE
- KOPIJU LIČNE KARTE
- UVJERENJE O PREBIVALIŠTU
- DOKAZ O IZVRŠENOJ UPLATI

- ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRETPLATNE KARTE
- KOPIJU SAOBRAĆAJNE DOZVOLE
- KOPIJU LIČNE KARTE
- UVJERENJE O ZAPOSLENJU
- DOKAZ O IZVRŠENOJ UPLATI

- ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRETPLATNE KARTE
- KOPIJU SAOBRAĆAJNE DOZVOLE
- KOPIJU LIČNE KARTE
- DOKAZ O IZVŠENOJ UPLATI

- ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRETPLATNE KARTE
- KOPIJU SAOBRAĆAJNE DOZVOLE
- KOPIJU LIČNE KARTE
- DOKAZ O IZVŠENOJ UPLATI

Greške prilikom plaćanja SMS-om

- Umjesto broja 0 u poruci se upiše slovo O;

- Poruka poslata bez registarske oznake grada;

- Permutacija brojeva registracije;

- Prilikom plaćanja parkiranja SMS–om, ne čeka se povratna poruka koja potvrđuje da je parkiranje uplaćeno ili da se tog trenutka ne može platiti;

*Poruke je moguće poslati isključivo od mobilnih operatera iz Crne Gore: (M:Tel, Telenor(One), Telekom).

ŽIRO RAČUNI NA KOJIMA MOŽETE PLATITI DOPLATNU KARTU:

  • 510-22733-32 CKB BANKA
  • 555-2952-23 ADDIKO BANKA
  • 530-15956-63 NLB BANKA
  • 535-10205-19 PRVA BANKA CRNE GORE
  • 540-4897-04 ERSTE BANKA

Kako popuniti uplatnicu?

Mobirise