INFORMACIJE O DRUŠTVU:

  • Naziv: DOO "ČISTOĆA"; Radna Jedinica Parking Servis
  • Sjedište: Narodne Revolucije b.b., Pljevlja
  • PIB: 02731657
  • PDV broj: 50/31-00722-6
Mobirise

O Nama

Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju DOO „Čistoča“ Pljevlja i DOO „Komunalne usluge“ Skupština opštine Pljevlja je, na sjednici od 30.09.2019. god. poslove pružanja parking usluga i održavanje Parking servisa povjerila DOO „Čistoća“ Pljevlja.

Ove Odluke Skupština Opštine je donijela rukovodeći se činjenicom što je DOO „Čistoća“ Pljevlja pravni subjekat čiji organizacioni kapaciteti, finansijsko stanje i rezultati rada, su takvi, da će i poslove pružanja Parking usluga i održavanje Parking servisa, uspješno organizovati i izvršiti.

Radna Jedinica ,,Parking servis” je svoj rad na upravljanju, organizovanju, održavanju, pružanju usluga i korišćenju javnih parkirališta i gradske garaže i uređenje načina naplate nadoknade za korišćenje javnih parkirališta i garaže, bazirala na normama i rješenjima utvrđenim Zakonom o komunalnim djelatnostima, Odlukom o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine Pljevlja („Sl.list CG - Opštinski propisi“ br. 7/2014 i 21/2017).

Pored već postojećih Opštih javnih, (283 Parking mjesta) i Posebnih javnih parkirališta, (63 parking mjesta) u predstojećoj 2022 godini DOO,,Čistoća“ Pljevlja će nastaviti sa proširenjem parking mjesta. Kao što je i obećano građanima u narednom periodu radiće se na proširenju parking mjesta kako u centru tako i na prostoru koji gravitira centru. U ovoj godini u ulici Mila Peruničića,  koja pripada I Zoni završeni su radovi na izgradnji Parkinga koji posjeduje 35 parking mjesta, od kojih 33 podliježu naplati a 2 su za lica sa invaliditetom i biće zatvoreni rampom. Ove godine biće uređeno I Parkiralište u ulici Prijepoljskoj, (Iza zgrade Pošte) koje pripada II Zoni i koje će svojim radom u velikoj mjeri rasteretiti parkiranje naših sugrađana u tom dijelu grada. Pomenuto Parkiralište biće kapaciteta 46 Parking mjesta od kojih 44 podliježu naplati a 2 su za lica sa invaliditetom. I ovo Parkiralište će biti zatvoreno rampom.

Novina ove godine je i puštanje u rad Parkomata koji služi za plaćanje parking mjesta zatvorenih rampama. U narednom periodu u planu je i nabavka 2-3 nova Parkomata koja će se postaviti na najprometnijim parkinzima čime će se u velikoj mjeri olakšati plaćanje otvorenih parkinga.

U skladu sa propisima, Radna Jedinica ,,Parking servis”, kontinuirano rješava problem parkiranja u gradu. Na ovaj način efikasno doprinosimo bržem, jednostavnijem i lakšem rješavanju problema parkiranja u Pljevljima.