OPŠTA PARKIRALIŠTA

Ova parkirališta se nalaze u užem gradskom jezgru a obilježena su odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom sa tablama obavještenja o parkiranju.

Ukupan broj parking mjesta na opštim parkiralištima je 127 od kojih 120 podliježe naplati parkiranja a 7 mjesta je predviđeno za parkiranje lica sa invaliditetom koja ne podliježu obavezi naplate parkiranja.

Naplata parkiranja vrši se svakog dana, osim nedjelje i to:
– Svakog radnog dana od 06h - 22h
– Subotom od 08h – 15h

Ova parkirališta je moguće platiti:
- Putem SMS poruke sa oznakom i brojem registarske tablice automobila, bez razmaka i drugih specijalnih znakova (npr. PVAA111) na broj 14504
- Kupovinom Parking Karte kod kontrolora odnosno na prodajnom mjestu.