PARKIRALIŠTA SA RAMPAMA

Posebna stalna - javna parkirališta su objekti i površine uređene i izgrađene za parkiranje vozila sa kontrolisanim ulaskom i izlaskom. Ukupan broj parking mjesta na posebnim stalnim parkiralištima je 156 od kojih 148 mjesta podliježe naplati parkiranja a 8 mjesta su predviđena za parkiranje lica sa invaliditetom i ista ne podliježu obavezi naplate parkinga.

Na Parkiralištima sa rampama se automatizovanim sistemom rampi vrši kontrola parkiranja, a naplata vrši prilikom napuštanja parkinga.

Ova parkirališta je moguće platiti:
- Na naplatnoj rampi - Na Parkiralištima sa rampama se automatizovanim sistemom rampi vrši kontrola parkiranja, a naplata vrši prilikom napuštanja parkinga.
- Plaćanje na Parkomatu - Parkomat koji se nalazi u ulici Kralja Petra možete koristiti da biste platili parking kartu na rampi.